Badania techniczne pojazdów – po co i kiedy?

badanie techniczne pojazdów

Każdy pojazd mechaniczny, czyli na przykład samochód czy ciągnik musi przejść badania techniczne pojazdów. Jest to obowiązek, który należy do każdego właściciela pojazdu. Niektóre z badań wykonuje stacja kontroli pojazdów, inne realizowane są na przykład poprzez Urząd Dozoru Technicznego. W zależności od tego, jaki jest wiek pojazdu, jakie jest jego przeznaczenie oraz w jaki sposób pojazd jest użytkowany, badania techniczne przechodzi się raz w roku lub raz na kilka lat.

Cel badania technicznego
Najprostszym przykładem, na którym przedstawić można cel jakim jest przeprowadzenie badań technicznych pojazdu jest samochód osobowy. Oprzyjmy się zatem właśnie na nim. Każdy samochód osobowy, który jest starszy niż trzy lata, musi przejść badanie techniczne pojazdów przynajmniej raz w roku. Diagnosta, po wykonaniu tego typu badań, wbija odpowiednią pieczątkę, z datą przeprowadzonego badania oraz z datą kolejnego badania. W ten sposób, diagnosta stwierdza, że pojazd jest dopuszczony do użytku w ruchu drogowym, a jego stan techniczny w żaden sposób nie stanowi niebezpieczeństwa dla użytkownika samochodu oraz innych użytkowników ruchu drogowego. To właśnie pokazuje jak wielką wagę ma badanie techniczne pojazdów i jak ważne jest jego regularne przeprowadzenie.

Kiedy przeprowadza się badania techniczne
Każda stacja kontroli pojazdów, która posiada stosowne uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów może wykonywać badania dopuszczające do ruchu drogowego dla pojazdów, zgodnie z aktualnymi przepisami. Okres pomiędzy kolejnymi badaniami technicznymi ustalony jest w przepisach, a w przypadku samochodów osobowych wynosi kolejno dwa lata lub też rok, w zależności rzecz jasna od wieku pojazdu. Badania te jednak można, a nawet powinno się przeprowadzić również w momencie, gdy sami jesteśmy zaniepokojeni stanem technicznym samochodu, lub też samochód uległ kolizji, drobnemu wypadkowi, lub zwyczajnie zdarzeniu drogowemu, które mogło negatywnie wpłynąć na jego stan techniczny. Badania techniczne mogą być więc przeprowadzane w celach diagnostycznych, w celu eliminacji problemu, a więc nie tylko wtedy, gdy konieczne jest wbicie kolejnej pieczątki celem dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

Related posts